Reflexe z procesu KVP

O sebezkušenostních výcvicích se může psát a povídat. A je jedno, zda jsou směrovány do škoství nebo psychoterapie. Dokud člověk neprojde výcvikovým procesem, těžko se přiblíží vlastní podstatě.

Se souhlasem některých absloventů KVP I zde dáváme k dspozici výňatky z jejich sebereflexivních prací. Jména autorů nejsou uvedena. Zmiňovaná křestní jména, místa pobytů a jiné okolnosti jsou změněny tak, aby nebylo možné konkrétní lidi identifikovat.

K uveřejnění zkrácených verzí dali autoři prací souhlas, a text uvedený v následujících souborech je jimi "autorizovaný". (Termín autorizovaný v případě neuveřejnění jmen znamená, že to co je uveřejněno opravdu napsali, a je jejich textem). 

 

Léta v KVP I.pdf (65,4 kB)

Můj osobnostní posun.pdf (111,8 kB)
sebereflexe na pět let KVP.pdf (93 kB)

O cestě tam a zase zpátky.pdf (75,3 kB)

Hodná a inteligentní .pdf (93,5 kB)
 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz