Klub absolventů KVP

Klub absolventů KVP je aktivita, která umožˇnuje absolventům, kteří mají chuˇt a potřebu se občas sejít opět využít prostředí KVP nejen ke sdílení, ale po aktuální dohodě ke konzultacím, supervizi, růstovým skupinám a odborným akcím. 
 
Klub se aktálně schází jedenkrát ročně. 
 
Klubové setkání vždy organizuje dvojice absolventů, která je na konci každého setkání stanovena z přítomných. Bývá v rozsahu jednoho víkendu. 
 
Klubové setkání bezplatné, případně dle poždavků pozvaných specialistů. 
 
Klubová pravidla jsou definována v dokumentu "Pravidla klubu KVP". Za jejich obsah odpovídá PhDr. Helena Vrbková.  
 
 
DALŠÍ SETKÁNÍ SE BUDE KONAT VE DNECH 6. AŽ 8. LISTOPADU 2020 V BROUMOVĚ.
Informace poskytne Helena Kudelová na e-mailu: proglaska@seznam.cz. 
 
V dohledné době budeme publikovat definitivní Pravidla Klubu absolventů KVP, která jsou ve "vývoji" - fáze připomínkování :-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz