V čem je KVP jiné

 

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

  • Má pevný teoretický základ v PCA psychologii centrované na klientadle Carla R. Rogerse, zakladatele humanisticky orientované psychologie.

  • V KVP se učí čtení psychodynamiky skupinového dění. 

  • V KVP se učí nejen řemeslo práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými třídami pro nemotivované skupiny, skupiny v odporu a skupiny nespolupracujcích. 

  • KVP jako jedinný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny (aktuálně 76 osob). 

  • Výcvik se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů v každém běhu

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz