Vydáváme též dva časopisy: Prevence a Třídní učitel a vedení třídy.

KE STAŽENÍ z časopisu PREVENCE

 
Tentokrát z rubrik "Dokumentace" a "Ke stažení." S vydáním každého dalšího čísla budou materiály obměněny.  Najdete napravo v záložce materiály ke stažení.
 
V AKTUÁLNÍ PREVENCI si lze přečíst: 

-  Transsexualita u dětí

-  Jak truchlí děti

-  Právník - Dopouští se deliktu žák, který má na tričku nápis "I love heroin"?"

-  Cemu se v jídelníčku hyperaktivních dětí vyhnout.

-  Skolní nepropěch.

-  Inspirativní formulář ke zjednodušení nutné administrativy - "Záznam činnosti ŠMP."  

PŘIPRAVUJEME :

-  Musíme vždy čekat na potvrzení ADHD psychiatrem nebo PPP?

 

Časopisy je plný zajímavých rubrik a lze jej objednat na e-mailu: send@send.cz 

 
Na těchto stránkách můžete pravidelně stahovat materiály z těchto časopisů, které jsou součástí rubriky "Na nástěnku" a jsou určeny především pro děti a studenty. Někdy též i pro pedagogy do sborovny. Materiály z časopisů Prevence a Třídní učitel a vedení třídy
 
Organizace, která realizuje výcviky KVP vydává také dva časopisy. Časopis Prevence, který je určen především školním metodikům prevence a pracovníkům, kteří se zajímají o práci se sociálněpatologickými jevy a časopis TŘÍDNÍ UČITEL a vedení třídy směrovaný pro třídní učitele a celkově práci se třídou.
 
Na těchto stránkách můžete pravidelně stahovat materiály z těchto časopisů, které jsou součástí rubriky "Na nástěnku" a jsou určeny především pro děti a studenty. Někdy též i pro pedagogy do sborovny. 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz