Seznam oprávněných držitelů osvědčení KVP

Přiložené soubory obsahují seznam oprávněných držitelů osvědčení KVP I. a KVP III.

Evidenční kniha oprávněných držitelů osvědčení KVP I.

Jetliže se vzděláním v KVP vykazuje kdokoliv jiný, jedná se pravděpodobně o absolventa Specializačního studia KVP, který splňuje v plném rozsahu pouze požadavky vyhlášky MŠMT č.j.:317/2005, Sb., § 9c, nikoliv však vzdělání, které poskytuje Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP. 

 

 

 

 

 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz