Akce Quo vadis

     V pátém roce výcviku se věnujeme otázce jak pracovat se skupinou. V případě nejtěžších skupin a tříd je třeba se opřít o vlastní osobnost, o své prožívání o jistotu, kterou cítíme sami v sobě. Ve třídách, kde není bezpečno, tam kde se děti slovně, ale i fyzicky napadají, tam kde nikdo nechce poslouchat dospělé je dřív nebo později přivolán odborník. A ten se musí pro skupinu stát prvním nositelem bezepčí. Bezpečí, které když necítí v sobě, tak jej těžko může vnést do třídy. Strukturovaný program, techniky a hry, a jiné  metodiky nezabírají. Zabírá pouze, klid, vyrovnanost a absolvent KVP je veden k postoji beze strachu z neúspěchu a z nepřijetí. V těchto situacích je třeba pracovat s vlastním sebevnímáním a autenticitou. Proto jsme připravili nestandardní den zaměřený právě na fakt, aby se každý dostal co do největší míry kontaktu prožívání sama se sebou. 
 
     Proto jsme připravili nestandardní den a nazvali jej Qou vadis (kam kráčíš). Vždyť celá naše cesta životem je plná otázek a rozhodnutí. Některá jsou snadná, jiná sožitější a některá téměř nerozhodnutelná. A nejde často ani tak o to jak se rozhodneme a co na cestě života zvolíme, ale jaké souvislosti jsou s tím spojené. Rizika voleb jsou ovlivněna řadou okolností. Třeba tím jestli se rozhodujeme pod vlivem strachu? Jestli se rozhodujeme pod vlivem nepravého sebeobrazu? Nebo jestli se rozhodujeme jen na základě vlastních potřeb, nebo čekávání okolí a společnosti?  Zcela jiné je rozhodování, když máme opěrnou strukturu uvnitř sebe sama položenou na základu toho, co se smí a co ne. A zcela jiné rozhodování je, když vnímáme potřeby své a druhých a volíme svá rozhodnutí podle aktuálně vyhodnocené situace. 
 
 Proto jsme nechali vyhotovit na cestu ukatzatel v podobě orientační značky Quo vadis, která je ve fotogalerii této akce.Každý dostal na cesrtu šátek s třemi buchtami.  Smbolicky přípomínající cestu do světa v pohádkách, kdy Honza opouští místo za pecí a musí se stát dospělým. Každý frekventant měl volbu, buď si vzít peníze mapu, mobil. Nebo jít bez těchto jistot. 
Akce začala...
 
 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz