Proč pobyt na ostrově KVP ?

   V rámci sebezkušenostních vcviků KVP zaměřených na vedení růstových skupin a tříd, bývají v druhé polovině nestandrdní výjezdy, které skupinu staví před nastalé situace, které jsou řešeny formou práce "tady a teď". Cílem je, aby s frekvenanté zažili reálné situace, kdy neví co bude dál a musí se naučit pracovat se skupinovými vztahy za pomocí čtení psychodynamiky a nastavování podmínek, které facilitují zdravý proces skupinových vztahů. Jedním z nestandardních výjezdů byl pobyt skupiny na ostrově. V realitě práce s náročnými skupinami nikdy nevíme co příjde. Realita je pestrá a často nevypočitatelná. Přípravy v podobě připravených metodik většinou opravdu nezafungují. Některé v nejlepším případě zafungují jako cesta, kterou třídu či skupinu provedeme, ale výrazně nepomohou, navodí jen halo efekt na první dny a týdny, pak se skupina vrací do nežádoucí podoby. Proto je cílem, aby každý frekventant KVP dovedl zvládat nestandardní a zátěžové situace do kterých jej staví problematická skupina. A uměl nastavit podmínky, ve kterých skupina prochází procesem ke změně chování. Čím jsou podmínky bližší reálným podmínkám a navozují autentické na realitu navázané prožitky, tím je větší šance ke změně. 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz