Víkendová setkání osobnostního rozvoje

Jedná se o tématizovaná víkendová setkání vedená sebezkušenostní formou. Vždy od pátku 18.00 hod. do neděle 12.30 hod.. se schází skupina účastníků, kteří se chtějí pod vedením jednoho případně dvou (dle počtu přihlášených) facilitátorů věnovat danému tématu.  

V celé řadě aktivit, které pořádá ŽBZ, má tento cyklus specifické místo. Obsahuje totiž pouze témata, která jsou zajímavá pro jeho realizátory. Jeho cílem není tedy vzdělávání, ani prevence, či jakákoliv dlouhodobá aktivita, ale je to místo pro pohodový seberozvoj v malých skupinách, kde se sejdou motivovaní lidé. Jak jednotlivci, tak i  dvojice kolegyń nebo rodiných příslušíků vnáší do celého programu příjemnou atmosféru. 

Vzhledem k tomu že prvořadým cílem není ani ekonomická návratnost, je v každé skupině minimálně jedno místo bezplatné. Máte-li zájem ozvěte se. Budete vítáni.

Cena setkání 2400 Kč.  Setkání lze nastavit jako vzdělávání a také jej případně tak hradit. 

Místo setkání bývá v příjemném penzionu se snadnou dopravou na místo. 

Nejbližší termín se bude konat 5. až 7. června 2015 na téma: Jakou ženou jsem pro druhé a proč.

 Anotace zde: 
Víkendy jsou otevřené nejen pro  kolegovy z oblasti školství, ale i pro širší veřejnost. Oba dva termíny jsou k dispozici pro náhradu absencí v rámci výcviku KVP II a KVP III. 

 

Těším se na viděnou v rámci vaší péče o sebe sama v procesu osobnostního růstu. 

 

Helena Vrbková

e-mail:h.vrbkova@seznam.cz, tel.: 602 255 508

 

Termíny pro první pololetí roku 2015

27. až 29. března 2015 na téma: Kým jsem pro druhé a proč, role v mém životě.

24. až 26. dubna  2015 na téma: Co mi chybí a co přebývá v cestě za spokojeností. 

  5. až 7.   června 2015  na téma: Jakou ženou jsem pro druhé a proč.

 

 

 
 
 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz