RŮSTOVÁ SKUPINA - Skupina osobnostního rozvoje

Skupina osobnostního rozvoje je určena mladým lidem od 14 do 17 let. Je zaměřena příjemnou formou na sebepoznávání a hledání odpovědí na vlastní otázky. ( Častá témata se dotýkají zapojení se mezi kamarády, seznamování se s druhým pohlavím, vztahy s rodiči, hledání vlastních životních cílů atd.) 

Scházíme se jedenkrát za čtrnáct dní na dva bloky po dovu hodinách (Středa od 16.00 do 19:15) Skupinu vede dvojice zkušených facilitátorů. 

Doporučujeme nezávazně se ohlásit a navštívit jednosetkání a ptom se případně rozhodnout pro účast. 

Cena za pololetí činí 3900 Kč. 

Více informací podá: Mgr. Václav Schön na e-mail: vaclav.schon@gmail.com

 

 

    

 

 

 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz