PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI 

Dobrý den Vážení kolegové,
další víkendové setkání v rámci Psychologické souvislosti na téma: "Jakou ženou jsem pro ostatní a proč, víkend o archetypech ženství a gender otázkách."
 V přibližně desetičlené skupině se po úvodním seznámení pracuje zážitkovou formou, rozebírají se archetypy žen, používají se projektivní metody sebepoznávání. Reflektují se otázky, proč na tu, kterou účastnici reaguje okolí určitým způsobem. Program se zaměřuje i na rozebírání míry ženské atraktivity, prožívání druhého pohlaví a možnosti přístupu k problematickým otázkám, které přítomné ženy přináší.  Součástí je tématická meditace. 
Místo konání: ˇZivot bez závislostí, K Výtopně 1224, Praha 5-Zbraslav.
Čas konání: začínáme v pátek 4. listopadu  2016 v 18.00  a končíme v neděli 6. listopadu 2016 v 12:00 hod. 
Přihláška ke stažení zde: přihláška PS žena listopad 2016.doc (29696)
Vyplňěnou přihlášku zašlete na E-mail: h.vrbkova@seznam.cz
 

 

PhDr. Helena Vrbková, tel.:602 255 508

 
 

MALÉ OHLÉDNUTÍ

Malé ohlédnutí za třemi víkendy, které se realizovaly na téma životní role, spokojenost a ženskost. Všechny se  vyznačovaly příjemnými skupinami lidí, kdy se sešli jednotlivci, ale i kamarádské  dvojice k odpočinkovému času nad daným tématem. Pracovali jsme s řadou technik, (koláže, kresby, stavění rolí, imaginace, psychorelaxace, hry,karty, práce se symboly zvířat, povídání, sdílení atd.) a během dvou dnů se našel čas i na procházku, nebo návštěvu hotelového bazénu. Smyslem víkendů nebyl jen osobnostní růst, ale i docela obyčejné odpočinutí si od práce i rodiny. Účastníci velmi pozitivně hodnotili i skutečnost, že si našli sami na sebe čas a vyvázali se z běžných povinností. 

 

Těšíme se na viděnou v rámci vaší péče o sebe sama 

v procesu osobnostního růstu. 

 

 

 

"Jsi-li nespokojený, pak jdi a vhodnou formou usiluj o změnu."

 

 

Místo nejčastějších pobytů výcvikových skupin KVP penzion Zámeček Klokočov.

Sebezkušenostní výcvik KVP je akreditován pod číslem jednacím: MŠMT-7970/2019-2-466 ze dne 4.6.2019 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.

Je realizován institucí Život bez závislostí z.s., která je akreditována k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpsiů. Číslo jednací.: MŠMT- 19306/2019-1, ze dne 4.6.2019

Kontakt

Sebezkušenostní výcvik KVP Život bez závislostí z.s.
K Výtopně 1224
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 60449179

Zapsaný spolek v spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 6171

bankovní spojení:
Moneta č.ú.: 1744607504/0600
+420 602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz